Påmelding - Camp

 

Påmelding - Camp

Skjetten Basket holder camp for jenter og gutter i skolens høst - og vinterferie.

Årets camp i vinterferien starter mandag 20 februar.

Det blir da 3 dager, mandag, tirsdag og onsdag kl. 0900-1600

 med camp for barn i aldersgruppen  født 2014-2009


Deltakerne deles i grupper etter alder og ferdighet, slik at alle får best mulig utbytte av campen.
Pris for vintercampen  er  kr. 800,- og  betales ved påmelding til

 konto 1310 27 49213.

 Innbetalingen SKAL merkes med deltakers navn -fødselsår og Camp

 De som deltar tar med matpakke og drikke.. –

Alle får 1 fruktmåltid hver dag

 

 

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt