Hospitering

Dersom klubben finner det positivt for spillerens utvikling, kan en sillere mot ekstrabetaling spille på flere lag samtidig.  Dette gir spilleren muligheten til å øke treningsmengden sin og møte annen konkurranse. Dette er et tilbud vi gir for å fremme utvikling og mestringsglede for både lag og spiller.

Krav

  • Spiller skal alltid prioritere egen årgang først
  • Spiller deltar på et av klubbens andre utviklingstilbud (Skills, Styrke, Pro-shooting)
  • Forventet å ha 100% oppmøte på egne treninger og kamper
  • Du har en seriøs holdning og gir et positivt bidrag til gruppen du hospiterer hos

 Dersom krav ikke overholdes har trener mulighet til å frata deg mulighet til å hospitere. Vi gjør månedlige evalueringer for å holde kvalitet i tilbudet.

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt


Jeg samtykker til kravene for hospitering som beskrevet