Registrering Shooting Star - 17. juni (sommeravslutning)

Shooting Star konkurransen er delt opp i 3 grupper

I åpen klasse kan også yngre spillere delta. Alle som er i hallen kan uansett delta selv om de ikke spiller
på lag.

Klikk for å se regler.

Jeg vil delta i min egen aldersklasse:
Jeg vil delta i åpen klasse: