Registrering Shooting Star - (sommeravslutning)

Shooting Star konkurransen er delt opp i 3 grupper

  • Gruppe Yngre: U12 og Yngre
  • Gruppe Mellomklasse: U13 – U15 + J16
  • Åpen Klasse: For alle (koster kr. 20,-)

I åpen klasse kan også yngre spillere delta. Alle som er i hallen kan uansett delta selv om de ikke spiller
på lag.

Klikk for å se regler.

Jeg vil delta i min egen aldersklasse:
Jeg vil delta i åpen klasse: