Registrering Spillerutvikling

Spillere som deltar i forbundets SPILLERUTVIKLINGSPROGRAMMET betaler en avgift fastsatt av forbundet.

 

Info om datoene finner dere her:
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Sider/Regionslag.aspx

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt