Styret

Styret i Skjetten basket består av foreldre til spillere, eller forhenværende spillere.

Det er alltids noen av barna til de som sitter i styret som slutter å spille basketball, og av den grunn trenger vi flere til å dra lasset sammen med oss. Så om du har lyst, som foreldre eller som spiller, til å engasjere deg i klubben er du hjertlig velkommen til å ta kontakt med styret, vi trenger alltid flere.

Ingen er tjent med en overarbeidet ledelse. Spillere, foreldre, trenere, dommere, tilskuere og motstandere vil alle få det bedre om vi er mange til å dra lasset sammen. Jo flere vi er, jo morsommere har vi det i lag og jo mindre jobb blir det på hver enkelt!

Leder

Rudolf Babik
T: 90 13 76 19
E: rudolf@sskbasket.no

Nestleder/Sportslig leder

Odd Teigen
T: 92 82 98 12
E: odd@sskbasket.no

Økonomiansvarlig

Berit Babik
T: 91 37 27 80
E: berit@sskbasket.no

Lagleder koordinator

Lene Høyseter Larsen
T: 90 51 98 51
E: lene@sskbasket.no

Styremedlem

Adnan Jamil
T: 918 69 292
E: Adnan.Jamil73@gmail.com

Styremedlem

Kenneth Urdalen
T: 928 24 010
E: Kennethurdalen@hotmail.com

Varamedlem

Anita Maarud
T: 930 25 578
E: anitamaarud@hotmail.com

Varamedlem

Ole A R Teigen
T: 984 76 825
E: ole@sskbasket.no