Styret

Styret i basketklubben består for tiden av fem personer. Vi er alle foreldre til spillere, eller forhenværende spillere.

Det er alltids noen av barna til de som sitter i styret som slutter å spille basketball, og av den grunn trenger vi flere til å dra lasset sammen med oss. Så om du har lyst, som foreldre eller som spiller, til å engasjere deg i klubben er du hjertlig velkommen til å ta kontakt med styret, vi trenger alltid flere.

Ingen er tjent med en overarbeidet ledelse. Spillere, foreldre, trenere, dommere, tilskuere og motstandere vil alle få det bedre om vi er mange til å dra lasset sammen. Jo flere vi er, jo morsommere har vi det i lag og jo mindre jobb blir det på hver enkelt!

 

Leder

Rudolf Babik
Telefon: 90 13 76 19
Epost: rudolf@sskbasket.no

Nestleder/Sportslig leder

Odd Teigen
Telefon: 92 82 98 12
Epost: odd@sskbasket.no

Økonomiansvarlig

Berit Babik
Telefon: 91 37 27 80
Epost: berit@sskbasket.no

Lagleder koordinator

Lene Høyseter Larsen
Telefon: 90 51 98 51
Epost: lene@sskbasket.no

Styremedlem

Adnan Jamil
Telefon: 918 69 292
Epost: Adnan.Jamil73@gmail.com

Styremedlem

Kenneth Urdalen
Telefon: 928 24 010
Epost: Kennethurdalen@hotmail.com

Varamedlem

Anita Maarud
Telefon: 930 25 578
Epost: anitamaarud@hotmail.com

Varamedlem

Ole A R Teigen
Telefon: 984 76 825
Epost: ole@sskbasket.no